1. Navigation
 2. Inhalt
REVOSax - Recht und Vorschriftenverwaltung Sachsen

Zarjadniski předpis Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo k spožčenju myta za serbsku rěč Myta Zejlerja

Vollzitat: Zarjadniski předpis Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo k spožčenju myta za serbsku rěč Myta Zejlerja vom 30. Januar 2018 (SächsABl. S. 265), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2023 (SächsABl. SDr. S. S 295)

Zarjadniski předpis
Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo
k spožčenju myta za serbsku rěč Myta Zejlerja1

Z dnja 30. januara 2018

I.
Předmjet myta

Statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo załoži myto za serbsku rěč Myto Zejlerja. Z Mytom Zejlerja maja so zasłužby na polu přiswojenja, nałožowanja a posrědkowanja serbskeje rěče – wosebje hornjoserbšćiny – hódnoćić.

II.
Mjeno myta

Myto je pomjenowane po basniku, publicisće a duchownym Handriju Zejlerju (1804 – 1872), kotryž płaći jako załožer moderneje serbskeje literatury a kotrehož twórby maja do dźensnišeho pozitiwny wliw na serbsku rěč.

III.
Wuzwolenske kriterije

1.
Myto Zejlerja spožči so njedźělene wosobinje respektiwnje skupinje wosobow, kotraž je na polu přiswojenja, nałožowanja a posrědkowanja serbskeje rěče – wosebje hornjoserbšćiny – wusahowace abo přikładne wukony docpěła abo je w přitomnosći docpěwa.
2.
Myto Zejlerja so zjawnje njewupisa. Njeje móžno, so wo myto požadać. Čłonojo jury namjetuja kmane wosobiny abo skupiny wosobow. Namjetowanske prawo maja jeničce čłonojo jury.
3.
Myto Zejlerja spožči so wosobinje respektiwnje skupinje wosobow jenož jónu.

IV.
Dotěrowanje

Myto Zejlerja je z 5 000 euro dotěrowane. Wone so zhromadnje z wopismom přepoda.

V.
Jury

1.
Wo přiznaću Myta Zejlerja rozsudźi statna ministerka/statny minister za wědomosć a wuměłstwo na doporučenje čestnohamtskeje jury, kotraž so na slědowace wašnje zestaja:
 
a)
zastupjer Statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo,
 
b)
zastupjer Rady za serbske naležnosće,
 
c)
zastupjer Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t.,
 
č)
zastupjer Serbskeho instituta z. t.,
 
ć)
zastupjer wokrjesa Budyšin,
 
d)
zastupjer wokrjesa Zhorjelc a
 
dź)
zastupjer gmejnow serbskeho sydlenskeho teritorija Swobodneho stata Sakskeje.
2.
Wobchodna rěč jury je zasadnje serbska. Předsydstwo jury přewozmje zastupjer Statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo. Předsydu zastupuje zastupjer Rady za serbske naležnosće. W padźe zastupowanja je zamołwity sobudźěłaćer Statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo jako hósć přitomny. Na časowu dobu šěsć lět pomjenuja pod čisłom 1 mjenowane institucije po swobodnym rozsudźe wosobinu jako zastupjerja do jury. Statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo čłonow jury na spočatku wotpowědneho časa zastojnstwa wobkrući. Wospjetne pomjenowanje je móžne.
3.
Po wotchadźe čłona jury ma so hač do kónca šěsć lět trajaceho časa zastojnstwa wot delegowaceje institucije naslědnik postajić a wot Statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo wobkrućić.
4.
Za čłonow jury je spožčenje Myta Zejlerja wuzamknjene.

VI.
Jednanje jury

Jury rozsudźi z jednorej wjetšinu hłosow. Při runosći hłosow rozsudźi hłós předsydy. Wuradźowanja jury njejsu zjawne. Přećiwo rozsudej jury njeje prawniske postupowanje móžne.

VII.
Spožčenje

Statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo spožča Myto Zejlerja dwulětnje w měsće/wjesce serbskeho sydlenskeho teritorija Swobodneho stata Sakskeje. Prěni raz spožči so Myto Zejlerja w lěće 2014. Zakonske prawo na spožčenje Myta Zejlerja njewobsteji.

VIII.
Wozjewjenje

Tutón zarjadniski předpis wozjewi so w němčinje a hornjoserbšćinje.

IX.
Nabyće płaćiwosće, zhubjenje płaćiwosće

Tutón zarjadniski předpis nabudźe dźeń po swojim wozjewjenju płaćiwosć. Zdobom zhubi Zarjadniski předpis Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo k spožčenju myta za serbsku rěč Myta Zejlerja z dnja 16. oktobra 2013 (SächsABl. str. 1110), naposled zapřijaty do Zarjadniskeho předpisa z dnja 28. nowembra 2017 (SächsABl. SDr. str. S 417), swoju płaćiwosć.

Drježdźany, dnja 30. januara 2018

Statna ministerka za wědomosć a wuměłstwo
dr. Eva-Maria Stange

Marginalspalte

Verweis auf Bundesgesetze

  Fundstelle und systematische Gliederungsnummer

  SächsABl. 2018 Nr. 9, S. 265
  Fsn-Nr.: 70

  Gültigkeitszeitraum

  Fassung gültig ab: 2. März 2018